Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Binnen SEHSO Groningen vinden wij het erg belangrijk dat iedereen zich prettig voelt binnen de vereniging. Daarom heeft het bestuur der SEHSO Groningen vertrouwenspersonen aangesteld.  De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor zaken omtrent het melden van ongewenst gedrag of andere zaken binnen de vereniging. Het bestuur vindt het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst binnen de vereniging en dat iedereen zich thuis voelt binnen SEHSO Groningen. De vertrouwenspersonen kunnen advies geven of helpen bij eventuele vervolgstappen.


De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via de onderstaande gegevens:

Lotte Bakker

Email: lotte@sehsogroningen.nl

Prasanna Govindaraj

Email: prasanna@sehsogroningen.nl

IMG_9052.png


IMG_2023-11-08-213244.png