Over SEHSO Groningen

Oprichting

SEHSO Groningen is voortgekomen uit het verlangen van Groningse (para)medische studenten om zich te verdiepen in de acute zorg en om vroegtijdig in de opleiding in contact te komen met toekomstige collega’s. SEHSO Groningen is begin 2023 officieel het leven ingeblazen door zeven enthousiaste geneeskunde- en verpleegkunde studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, allemaal met een hart voor de acute zorg. 

Interdisciplinair samenwerken zit verankerd in de zorg, en in de acute zorg wordt het essentiële belang van een soepele samenwerking tussen zorgprofessionals benadrukt, ons inziens het perfecte vakgebied om studenten hierover te onderwijzen. 

SEHSO Groningen streeft ernaar de thema's acute zorg en interdisciplinair samenwerken te combineren. Samenwerken, elkaars bekwaamheden kennen en daarop durven te vertrouwen is essentieel in spoedsituaties. SEHSO Groningen gelooft dat door haar leden vroegtijdig hieraan bloot te stellen, deze vaardigheden beter ontwikkeld worden en in het latere werkveld makkelijker toegepast worden. Zij streeft een laagdrempelig platform en veilige leeromgeving aan haar leden te bieden, om hen de kans te geven zich te verdiepen in de acute zorg en zich te ontwikkelen als toekomstig zorgprofessional. 

De verenigingsnaam ‘SEHSO’ was al een bestaand concept in het Westen van Nederland. Wij volgden het voorbeeld van onze zusterverenigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, waar succesvolle takken van SEHSO reeds zijn opgericht.

Missie

SEHSO Groningen is een vereniging die Groningse (para)medische studenten met interesse in de acute zorg met elkaar verenigt. In de huidige curricula is momenteel te weinig aandacht voor interdisciplinair samenwerken en tijdens de opleiding is er nauwelijks contact tussen deze studenten, terwijl zij in het latere werkveld juist veel moeten samenwerken.


In de acute zorg is goede samenwerking van essentieel belang, verschillende zorgverleners moeten namelijk vaak gezamenlijk voor één patiënt zorgen onder tijdsdruk. SEHSO Groningen biedt een platform aan Groningse studenten om vroegtijdig en laagdrempelig met elkaar kennis te maken, en de samenwerking tussen toekomstige zorgverleners al tijdens de opleiding te stimuleren en te optimaliseren. Hierdoor worden de studenten bewust van elkaars vaardigheden en roltekortkomingen, en kunnen zij elkaar beter aanvullen in de praktijk als een acute situatie zich voordoet. SEHSO Groningen gelooft dat vroeg investeren in interprofessionele samenwerking zou kunnen leiden tot een efficiëntere inrichting van de acute gezondheidszorg en een prettige werkomgeving.


Tevens leidt extracurriculair onderwijs tot een zorgprofessional die breder ontwikkeld is t.o.v. zorgprofessionals die geen extracurricular onderwijs volgen. Het extracurriculaire onderwijs richt zich op acute geneeskunde in de breedste zin van het woord. Het omvat daarmee vrijwel alle specialismen.. 

Visie

SEHSO Groningen streeft ernaar om alle Groningse (para)medische studenten met interesse in de acute geneeskunde de mogelijkheid te bieden om in een vroeg stadium van hun opleiding in contact te komen met studenten van andere (para)medische opleidingen, interdisciplinair te leren samenwerken en gezamenlijk hun kennis op het gebied van de  acute zorg uit te breiden. Door het geven van lezingen, workshops en andere activiteiten hoopt SEHSO Groningen studenten verder te enthousiasmeren voor de acute zorg. Zo maken zij enerzijds kennis met de inhoudelijke kant en krijgen zij anderzijds inzicht in de organisatie van de acute zorg. SEHSO Groningen streeft studenten van verschillende (para)medische opleidingen te verenigen en hen voor te bereiden op een toekomstige baan waarin interdisciplinair werken centraal staat. Op termijn hoopt SEHSO Groningen door deze vroege investering in interprofessionele samenwerkingen en een toename aan kennis en kunde van de nieuwere generaties bij te dragen aan een verlaging van de werkdruk in de acute zorg.

SEHSO in andere steden

Woon of studeer je in een andere stad in Nederland, maar lijkt je SEHSO wel een hele leuke vereniging? Neem dan een kijkje bij een van de andere steden! 

SEHSO Amsterdam

SEHSO Rotterdam

SEHSO Utrecht